Studiekosten Aftrekken en Minder Belasting Betalen


Bestel het nu en je ontvangt het direct voor slechts €15!
Bekijk hier de preview van Studiekosten Aftrekken - Editie 2013
Heb je vragen of zou je meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op

Dankzij de aftrekpost voor studiekosten kunt u studiekosten aftrekken en betaalt u minder belasting. De aftrek die u kunt realiseren wordt namelijk in mindering gebracht van uw belastbaar inkomen. Dit zorgt ervoor dat u over een kleiner deel van uw inkomen belasting hoeft te betalen. Het kan zelfs zo zijn dat u dankzij de aftrek van studiekosten recht hebt op een belastingteruggave. Dit betekent simpelweg dat u meer te besteden hebt.

Afschrijvingen op duurzame zaken zoals een laptop zijn aftrekbaar.
Iedereen met kosten die tot de aftrekbare studiekosten behoren, komt in aanmerking voor aftrek. Of u daadwerkelijk een aftrekpost kunt realiseren hangt af van de omvang van de studiekosten, de hoogte van de ontvangen studiefinanciering en de voor uw situatie geldende normbedragen. In veel gevallen blijkt het mogelijk een aftrekpost voor studiekosten te realiseren en dus minder belasting te betalen. Bekijk het volgende voorbeeld maar eens om een indruk op te doen.

Stel u volgde heel 2010 een opleiding op hbo niveau. Uw studiefinanciering bedroeg €100 per maand en u ontving verder geen andere vergoedingen. Naast dat u collegegeld betaalde, moest u voor een bedrag van €3.500 aan boeken aanschaffen.
Deze persoon realiseert een aftrekpost voor studiekosten en andere scholingsuitgaven van meer dan €1.600.

Door het aftrekken van studiekosten betaalt u minder belasting of ontvangt u zelfs een belastingteruggaaf.
Door de aftrekpost voor studiekosten en andere scholingsuitgaven correct in te vullen betaalt deze persoon dus over €1.600 van zijn inkomen geen belasting. Het belastingvoordeel dat hiermee behaald kan worden is afhankelijk van het belastingtarief waarmee deze persoon te maken heeft in box 1. Zou deze persoon te maken hebben met een belastingtarief van 42,00% dan hoeft er dankzij de aftrekpost €672 minder belasting te worden betaald. Dit bedrag hoeft u niet meer aan de Belastingdienst af te dragen en kunt u nu naar eigen wens besteden. U hebt letterlijk meer geld te besteden!

Hoe realiseert u een aftrekpost voor studiekosten, zodat u minder belasting betaalt? Daarvoor moet u de aftrek van studiekosten berekenen die geldt voor uw situatie. Bij deze berekening zijn niet alleen alle aftrekbare studiekosten van belang, maar ook de door u ontvangen studiefinanciering en de voor u geldende normbedragen. U kunt bijvoorbeeld meer aftrekken, wanneer u geen recht hebt op studiefinanciering. Ook komt u eerder voor aftrek in aanmerking als u een mbo opleiding volgt dan wanneer een hbo of universitaire studie doet.

De berekening van de door u te realiseren aftrekpost is niet eenvoudig. De overheid heeft veel regels opgesteld en er moet in bepaalde situaties worden uitgegaan van vastgestelde normbedragen. Het boek Studiekosten Aftrekken kan het allemaal een stuk eenvoudiger voor u maken. Alle voor u relevante regels worden behandeld, de juiste berekenmethodes worden toegelicht met praktische voorbeelden en door middel van getoonde schermafbeeldingen ziet u precies waar u de bedragen moet invullen. Het boek stelt u in staat optimaal te profiteren van de aftrekpost voor studiekosten en andere scholingsuitgaven.

Weet u hoe u studiekosten moet aftrekken, dan kunt u een aanzienlijk belastingvoordeel behalen. De hoogte van dit belastingvoordeel wordt niet alleen bepaald door de omvang van de voor aftrek in aanmerking komende studiekosten, maar is ook afhankelijk van het belastingtarief waarmee u te maken hebt in box 1. Hoe hoger het belastingtarief in box 1, hoe meer reden u hebt om uw studiekosten te gaan aftrekken.

Zo had de persoon uit ons eerder genoemde voorbeeld te maken met een belastingtarief van 42,00% en kon hij dankzij de gerealiseerde aftrekpost €672 meer gaan besteden. Zou deze persoon te maken hebben gehad met een belastingtarief van 52,00%, dan had hij zelfs €832 meer te besteden gehad. Bedenkt u maar eens wat u met dit geld allemaal zou kunnen doen.

Het fiscaal partnerschap vergroot het belastingvoordeel van de aftrekpost voor studiekosten.
Het kan voordelig zijn om een door u gerealiseerde aftrekpost door te schuiven naar uw fiscale partner. Hiervoor moet u wel voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld aan het fiscaal partnerschap. Zo moet u onder meer gedurende minimaal zes maanden een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd en kunt u slechts één fiscale partner tegelijkertijd hebben. Voldoet u aan alle voorwaarden, dan kunt u bij het doen van de belastingaangifte kiezen voor het fiscaal partnerschap. Het is dan mogelijk om de door u en uw fiscale partner gerealiseerde aftrekposten vrij onder elkaar te verdelen. U kunt een door u gerealiseerde aftrekpost dus volledig door schuiven naar uw fiscale partner, maar het omgekeerde is eveneens mogelijk. Het doorschuiven van een aftrekpost kan zorgen voor een extra belastingvoordeel, doordat u meer belasting kunt besparen.

Waar u de keuze voor het fiscaal partnerschap moet aangeven en andere gegevens moet invullen kunt u snel te weten komen met behulp van het boek Studiekosten Aftrekken. Het boek bevat namelijk een hoofdstuk met schermafbeeldingen van alle voor de aftrek van studiekosten van belang zijnde onderdelen. Het betreft hier dus letterlijke screenshots van het digitale belastingaangifte programma van de Belastingdienst. Zo ziet u in een oogopslag waar in het programma u moet zijn en hoe de gevraagde bedragen ingevuld dienen te worden.

Hebt u te maken gehad met studiekosten of krijgt u er binnenkort mee te maken, wellicht kunt u deze studiekosten dan aftrekken. Benut uw aftrekpost voor studiekosten optimaal en betaal niet onnodig te veel belasting. Dankzij de aftrek kunt u aanzienlijke belastingvoordelen realiseren, wat er simpelweg op neerkomt dat u meer geld te besteden zult krijgen.

Bent u nu in staat uw studiekosten op een correcte wijze af te trekken? De overgrote meerderheid van u helaas niet... Daarom is er het boek Studiekosten Aftrekken, dat het voor iedereen met studiekosten mogelijk maakt optimaal te profiteren van hun aftrekpost.